SPRINGDALES

Jaipur
Dhaula Kuan
Pusa Road
Kirti Nagar

     
Upcoming Events
Dhaula Kuan Pusa Road
 
Dhaula Kuan admission 2015 -16  
  Candidates not selected for Admission to Pre- School class 2015-2016
 
Search for Form No.  
 
 
S. No. Form No. NAME OF THE CHILD NAME OF THE PARENT Total
100
701 778 Saachi Tanwar Mr Saurabh Tanwar Mrs Shweta Singh 30
702 779 Tanmay Jain Mr Nikhil Jain Mrs Reema Jain 40
703 780 Aadish Deb Mr Manojit Mrs Manisha 40
704 781 Laiqah Raj Budhiraja Mr Nikhil Bhudhiraja Mrs Somya Bhudhiraja 45
705 782 Jatin Khaneja Mr Rajiv Khaneja Mrs Neerja Khaneja 30
706 783 Naisha Mehta Mr Yudhit Mehta Mrs Nidhi Mehta 40
707 784 Arnit Ojha Mr Prasanta Kr. Ojha Mrs Sikha Ojha 25
708 786 Manraj Singh Mr Tarundeep Singh Mrs Navneet Kaur 25
709 787 Ishaan Dalmia Mr Pawan Kr Dalmia Mrs Nirusha Dalmia 35
710 788 Samyak Jain Mr Saurabh Jain Mrs Priyanka Jain 30
711 790 Paromita Bhowmik Mr Digbijoy Bhowmik Mrs Shreeya Roy Bhowmik 50
712 791 Kamakshi Saurav Mr Kumar Saurav Mrs Neelam Yadav 45
713 792 Archi Rampal Mr Kapil Rampal Mrs Shruti Rampal 45
714 793 Aaradhya Singh Mr Anil Kr Singh Mrs Sangeeta Bhati Singh 30
715 794 Rishi Sabharwal Mr Nishant Sabharwal Mrs Disha Dubey 30
716 796 Jia Sharma Mr Akshay Sharma Mrs Shilpa Sharma 45
717 797 Aryan Oberoi Mr. Kunal Oberoi Mrs. Chitra Oberoi 30
718 798 Saranya Sawhney Mr. deepak Sawhney Mrs. Meenakshi Gilani 45
719 799 Yati Sharma Mr. Sarsij Kumar Mrs. Mamta 45
720 800 Neevan Sarangi Mr. Kali Prasanna Sarangi Mrs. Nibeditta Sarangi 35
721 801 Jasmeh Singh Mr. Rattandeep Singh Mrs. Ishpreet Kaur 40
722 802 Arnav Bharadwaj Mr. Deepesh Sharma Mrs. Poonam Mudgal 30
723 803 Dhriti Mehta Dr. Pramey Mehta Dr. Rahi Gupta Mehta 40
724 804 Manan Joshi Mr. Suresh Chandra Joshi Mrs. Dipti Joshi 35
725 805 Atharva Bhardwaj Mr. Anirudh Kumar Sharma Mrs. Beena Sharma 35
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72