SPRINGDALES

Jaipur
Dhaula Kuan
Pusa Road
Kirti Nagar

     
Upcoming Events
Dhaula Kuan Pusa Road
 
Dhaula Kuan admission 2012 -13  
  Candidates not selected for Admission to Pre- School class 2012-2013
 
Search for Form No.  
 
 
S. No. Form No. NAME OF THE CHILD NAME OF THE PARENT Total
100
701 1019 Neev Khanijou Mukesh Khanijou(F) Ruchika Khanijou(M) 30
702 1020 Ujjwala Thakur Sandeep Kumar(F) Indu Parmar(M) 20
703 1021 Baneet Singh Sarna Avneet Singh(F) Navjot Kaur(M) 25
704 1023 Rachyut Mahendra Rajesh M. Mahendra(F) Nidhi Mahendra(M) 20
705 1024 Anish Prasad Mukesh Prasad Nayak(F) Dolly Rani(M) 20
706 1025 Aarav Khurana Varun Khurana(F) Sonia Khurana(M) 20
707 1026 Srishti Singh Karan Singh (F) Monika Tokas (M) 35
708 1028 Keshav Bindal Vinay Bindal(F) Princy Bindal(M) 0
709 1031 Aarav Khanna Sachin Khanna (F) Priti Bedi Khanna (M) 35
710 1032 Suryavansh Sood Vishal Sood (F) Shuchi Sood (M) 30
711 1033 Lavanya Singh Trilochan Kumar Singh (F) Babli Singh (M) 40
712 1037 Punya Deepak Kr. Bhateja(F) Anju Bhateja(M) 15
713 1038 Aadhvik Abhishek Gupta Abhishek Gupta(F) Supriya Gupta(M) 20
714 1039 Aryan Gupta Nikhil Gupta (F) Ajanta Gupta (M) 10
715 1040 Kushaan Nagpal Gaurav Nagpal (F) Barkha Nagpal (M) 30
716 1041 Mohammad Omair Mohammad Basil(F) Mominah Basil(M) 25
717 1042 Bismaad S.Toor Varinder Singh(F) Sukhvinder Kaur(M) 25
718 1043 Jeev Uday Singh Mairh Amit Kumar (F) Jasmine Sachdeva (M) 30
719 1045 Vandan Garg Shukul Aggarwal(F) Mona Aggarwal(M) 30
720 1046 Ansh Srivastava Annu Srivastava(F) Shivali Srivastava(M) 35
721 1047 Ayana Thammaiah Shishir Thammaiah(F) Divika Thammaiah(M) Over Age
722 1048 Rupal Handa Arun Handa(F) Geeta Handa(M) 25
723 1049 Parth Walia Pankaj Walia (F) Shikha Walia (M) 20
724 1051 Bhavya Wadhawan Rohit Wadhawan (F) Vinita Bhatia Wadhawan (M) 35
725 1052 Yuvraj Rekhi Vishal Rekhi (F) Pooja Rekhi (M) 20
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82