SPRINGDALES

Jaipur
Dhaula Kuan
Pusa Road
Kirti Nagar

     
Upcoming Events
Dhaula Kuan Pusa Road
 
Dhaula Kuan admission 2015 -16  
  Candidates not selected for Admission to Pre- School class 2015-2016
 
Search for Form No.  
 
 
S. No. Form No. NAME OF THE CHILD NAME OF THE PARENT Total
100
776 859 Arkin Sharma Mr. Rohit Sharma Mrs. Smita Sharma 35
777 860 Srisha Bansal Mr. Gaurav Bansal Mrs. Vidhi Bansal 40
778 861 Reyaansh Gupta Mr.Sumit Gupta Mrs. Archana Gupta 15
779 862 Aarna Sharma Mr.(Dr.) Arun Sharma Mrs. Anjali Sharma 30
780 863 Aarika Dewan Mr. Amitabh Dewan Mrs. Niti Dewan 40
781 864 Paras Bajaj Mr. Atul Bajaj Mrs. Ruchi Bajaj 35
782 866 Ahaan Kshitij Jain Mr. Kshitij Jain Mrs. Nidhi Jain 45
783 867 Devina Tarun Mr.Tarun Ravindran Mrs. Shruti Singh 35
784 868 Yashvi Ratan Mr. Kumar Sheodhvj Ratna Mrs. Sunaina 45
785 869 Raunak Sharma Mr. Rajesh Sharma Mrs. Pooja Sharma 30
786 870 Rishik Bahl Dr. Nitin Bahl Dr.Puja Bahl 15
787 871 Ranvijay Singh Mr. Vijay Kumar Mrs. Chanchal Yadav 30
788 873 Samar Gautam Dr.Vivek Gautam Dr. Shilpi Gautam 45
789 874 Sara Gautam Dr. Vivek Gautam Dr. Shilpi Gautam 45
790 875 Aihran Singh Sawhney Mr. Amanpreet Singh Mrs. Harveen Kaur 40
791 876 Subeg singh Munjal Mr. Manpreet Singh Mrs. Harleen Kaur 45
792 877 DivyamMalhotra Mr. Gaurav Malhotra Mrs. Shweta Malhotra 30
793 878 Shreeya Shukla Mr. Avinash Shukla Mrs. Neeranjana Shukla 45
794 879 Amelia Bajaj Mr. Devinder Singh Bajaj Mrs. Ruchi Kaur 50
795 880 Arnav Suri Mr. Mohit Suri Mrs. Deeksha Suri 15
796 881 Simar Arora Mr. Sumit Suri Mrs. Neha Suri 40
797 882 Ansh Garg Mr. Anil Gupta Mrs. Sanju Gupta 15
798 883 Aayan Singh Chopra Mr. Amit Singh Mrs. Mandeep Kaur 40
799 884 Kashvi Malhan Mr. Kunal Malhan Mrs. Neha Malhan 45
800 885 Angad Singh Khurana Mr. Charanjeet Singh Mrs. Harmeet Kaur 40
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72